Vad är Beslutsstödsbanken?

Beslutsstödsbanken är ett skräddarsytt affärsstöd och benchmarkingsystem som ger dig som handlare en möjlighet att jämföra din butik med liknande ICA-butiker med syfte att hitta förbättringsområden och därmed kunna öka lönsamheten för din butik.

Som handlare har du förutom appen även tillgång till Beslutsstödsbanken på webben där du kan jämföra din butik med andra ICA-butiker, både vad det gäller boksluts- och försäljningsdata.

Läs mer nedan.

BSB i din mobil eller läsplatta

5

Innehåller dagsfärsk information om bland annat:

Gårdagens försäljning, både online och butiken, ackumulerad månad och senast kompletta månad jämfört med samma period förra året för nyckeltalen.

– Omsättning
– Onlineandel
– Marginal
– Antal kunder
– Snittköp
– Marginalkronor per kund
– AP

5

Detaljerad försäljningsöversikt per avdelning och varugrupp

5

Trenden för din butik jämfört med föregående år

BSB i webbläsaren

Utöver alla funktioner i appen kan du i web-versionen av Beslutsstödsbanken, https://ihbsb.relyit.se/, jämföra din butik med andra ICA-butiker, både vad det gäller boksluts- och försäljningsdata.
5

Urval – liknande butiker

För att din jämförelse ska bli så relevant som möjligt kan du göra ett urval med vilka butiker du vill jämföra dig med.
Välj ut profil, region, läge, omsättning och säsong för att få din optimala jämförelse.

5

Resultatpotential – din butik

I Beslutsstödsbanken finns en rapport där du kan se hur stora möjligheter du har att förbättra resultatet och inom vilka delar. Du väljer själv om du vill jämföra din butik med medelbutiken eller bästa halvan av det urval du gjort.
5

Trend

Se trenden för din butik, både vad det gäller de ekonomiska nyckeltalen och försäljningen.
5

Vem kan se mitt resultat?

Dina siffror är helt anonyma d.v.s. ingen kan identifiera någon annan butiks resultat.

Inskickad information behandlas konfidentiellt.